• fitline_valgörenhet

    "Det är fantastiskt att se hur vi hjälps åt och vad vi
    tillsammans redan har kunnat åstadkomma."

FAQ Välgörenhet


World Vision. Du kan läsa mer om deras arbete på World Vision


Alla som arbetar tillsammans med PM Internationa. Både våra kunder och affärspartners. 


För varje produkt som vi säljer donerar vi en del av intäkten till World Vision.

Idag har vi tagit på oss ett ansvar för över 1300 fadderbarn.


World Vision hjälper ca 100 länder. Läs mer om deras arbete på deras hemsida


Vicky Sorg är Rolf Sorgs fru och PM Internationals egna Charity Ambassador.   

välgörenhet

välgörenhet